Česky Česky
Deutsch Deutsch
Eesti Eesti
Español Español
Français Français
hrvatski hrvatski
Italiano Italiano
Nederlands Nederlands
Polski Polski
Português Português
românesc românesc
slovenský slovenský
Suomi Suomi
Türkçe Türkçe
Ελληνικά Ελληνικά
русский русский
Language
English (UK) English (UK)
REAL Alternatives
BLENDED LEARNING FOR ALTERNATIVE REFRIGERANTS

Kapsam ve Geçmiş

AB F-Gaz Yönetmeliği, yüksek GWP’ye sahip HFC alternatiflerinin daha yaygın bir şekilde benimsenmesini teşvik etmektedir. Endüstriyel kuruluşlar, amonyak, hidrokarbon, karbondioksit ve düşük tutuşucu maddeler gibi alternatiflerin güvenli kullanımı hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olmak üzere REAL Alternatives öğrenme programında bir araya gelmektedirler. Projenin bir parçası olarak geliştirilen kaynaklar, yenilikçi karma öğrenim (e-öğrenme, yüz yüze eğitim için dokümanlar, pratik uygulamalar, değerlendirmeler ve e-kütüphane) imkânı sunmaktadır. Program, tüm Avrupa'da alternatif soğutucu akışkanlar hakkında sektörün bilgi ve uzmanlığını bir araya getirmiştir.

REAL Alternatives, başarılı bir şekilde tamamlanan ve soğutucu akışkanların kontrol altında tutulması amacına hizmet eden REAL Skills Europe & REAL Zero projesinin üzerine inşa edilmiştir (Soğutucu Akışkanlar, Emisyonlar ve Sıfır Sızıntı). Avrupa çapında ortak bir konsorsiyum tarafından hazırlanan ve AB tarafından eş finansmanı sağlanan projede, eğitim ve meslek enstitüleri ile işveren temsilcisi kurumlar da yer almaktadır.

İşverenler, üreticiler, sektörel dernekler ve meslek enstitülerinden oluşan sektör paydaşları; öğrenim materyallerine katkıda bulunmuş, içerik konusunda tavsiyelerde bulunmuş, pilot çalışmalara yardımcı olmuş ve geliştirilen programı desteklemişlerdir.

Ücretsiz, çok dilli öğrenim materyalleri 2015 yılında kullanıma açılmış ve 2018'de revize edilmiştir. Bireysel gelişim veya sınıf ortamında eğitim materyalleri olarak kullanılabilirler. E-öğrenme içeriği, elektronik araçlar, mevcut kaynaklardan elde edilen kapsamlı bir kütüphane içerir. E-kütüphane yüzden fazla yararlı sektörel kaynak içermektedir.

Eğitim materyallerine nasıl erişebilirsiniz.

E-öğrenme programımıza yazılın

Öğrenme materyallerini indirmek için web sitesine kayıt olun

E-kütüphanemizdeki bilgileri gözden geçirin veya sektörel doküman ekleyin

REAL Alternatives 4 LIFE proje ortakları 

Proje, Avrupa çapında ortaklardan oluşan bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor ve AB tarafından eş finansmanı sağlanmaktadır. Konsorsiyum, eğitim ve meslek kuruluşları ile işveren temsilci organlarını içermektedir.

 

Mevcut Ulusal Kuruluşlar ve İletişim Bilgileri

Belçika - KHLim, Walter Reulens UC Leuven-Limburg www.ucll.be.

Finlandiya - SYKE, Pirke Suoheimo www.syke.fi  www.ymparisto.fi

Almanya - IKKE, Karsten Beermann www.i-k-k-e.com

İtalya - ATF, Marco Buoni www.associazioneATF.org

Polonya - PROZON,Krzysztof Grzegorczyk  www.prozon.org.pl

İspanya – CNI, Blanca Gomez www.cni-instaladores.com

İngiltere - IOR,  Raluca Sisiu www.ior.org.uk 

Hırvat - HRKT Tonko Curko www.hurkt.hr

Çek Cumhuriyeti - SCHKT - Stepan Stojanov www.chlazeni.cz

Portekiz - APIRAC, Nuno Roque www.apirac.pt

Romanya - AGFR - Gratielala Tarlea www.agfro.ro

Slovakya - SZCHKT - Peter Tomlein www.szchkt.org

Türkiye - SOSIAD - Kadie Isa www.sosiad.org

Yunanistan - HELLAS Union - Thanos Bird www.hufgas.gr

Kıbrıs - University of Nicosia, Maria Kone www.unic.ac.cy

Estonya - Estonian Environmental Research Centre Stanislav Stokov www.klab.ee

Yeni Zelanda - Refrigerant License New Zealand - Christine Johnston www.rlnz.org.nz

Ermenistan - Educational Fund of ShirakatsyLyceum, Gagik Torchyan https://shirakatsy.am

Proje, ülkelerindeki öğrenme kaynaklarını geliştirmek, materyalleri tercüme etmek ve REAL Alternatives projesine dayalı değerlendirme ve sertifika kursları sunmak için eğitim sağlayıcılarla çalışmak isteyen ulusal kuruluşları memnuniyetle karşılamaktadır.  Daha fazla bilgi için bize bu linkten ulaşabilirsiniz.

Paydaşlar ve Destek Verenler

Bu projeye, tüm ortak ülkeler, AB ve uluslararası ajansları temsil eden çeşitli paydaşlar katkıda bulunmuştur. Paydaşlar, kaynakları paylaşıp, taslak materyalleri yorumlamış, pilot çalışmaları yapmış ve program hakkındaki bilgileri yaygınlaştırmışlardır. REAL Alternatives projesinde paydaş olarak yer almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçiniz. İletişim formu


Paydaşlarımız arasında Avrupa Komisyonu DG Clima & UNEP Ozon Action’ın yanı sıra aşağıdaki şirketlerin yer almasından gurur duyuyoruz: