Česky Česky
Deutsch Deutsch
Eesti Eesti
Español Español
Français Français
hrvatski hrvatski
Italiano Italiano
Nederlands Nederlands
Polski Polski
Português Português
românesc românesc
slovenský slovenský
Suomi Suomi
Türkçe Türkçe
Ελληνικά Ελληνικά
русский русский
Language
English (UK) English (UK)
REAL Alternatives
BLENDED LEARNING FOR ALTERNATIVE REFRIGERANTS

E-learning

Přístup k e-learningu zdarma. Výukový program zahrnuje bezpečnost, efektivitu, spolehlivost a těsnost chladiv s nízkým GWP – kysličník uhličitý, čpavek, uhlovodíky a mírně hořlavá chladiva (HFO a R32). V novém programu je 9 modulů – moduly 1 a 2 jsou povinné. K dalším modulům získáte přístup až po dokončení těchto dvou. Před začátkem je též nutné přečíst si popis kurzu.

Témata modulů

  1. Úvod do alternativních chladiv – bezpečnost, účinnost, spolehlivost a správná praxe  (POVINNÉ)
  2. Bezpečnost a zvládání rizik
  3. Odlišnosti v konstrukci zařízení s alternativními chladivy
  4. Prevence úniků a kontrola těsnosti u alternativních chladiv
  5. Údržba a oprava chladicích systémů s alternativními chladivy
  6. Výměna náplní za chladiva s nízkým GWP
  7. Legislativa a normy pro alternativní chladiva
  8. Hodnocení finančního a environmentálního dopadu úniků
  9. Nástroje a návody pro provádění kontrol zařízení

Texty budou dostupné v angličtině, polštině, italštině, holandštině/vlámštině, finštině, francouzštině, němčině, španělštině, chorvatštině, češtině, slovenštině, turečtině a rumunštině. Pokud chcete pomoci s překladem do dalších jazyků jako národní partner kontaktujte nás prosím.  

Tento projekt byl financován s podporou Evropské Komise. Tato stránka a materiály, které obsahuje, reflektují pouze názory autorů a Komise nenese zodpovědnost za jakékoli další použití zde obsažených materiálů.  

If you are having difficulty registering for the elearning download our step by step instructions here.

Registrujte se zde