Česky Česky
Deutsch Deutsch
Eesti Eesti
Español Español
Français Français
hrvatski hrvatski
Italiano Italiano
Nederlands Nederlands
Polski Polski
Português Português
românesc românesc
slovenský slovenský
Suomi Suomi
Türkçe Türkçe
Ελληνικά Ελληνικά
русский русский
Language
English (UK) English (UK)
REAL Alternatives
BLENDED LEARNING FOR ALTERNATIVE REFRIGERANTS

Rozsah a historie

Evropská regulace F-plynů podporuje širší používání alternativ k HFC chladivům s vysokým GWP. Ve výukovém programu REAL Alternatives se spojily profesní skupiny z důvodu poskytování informací o bezpečném používání alternativních chladiv jako je čpavek, uhlovodíky, kysličník uhličitý a mírně hořlavá chladiva. Materiály, které v tomto programu vznikly přinášejí inovativní kombinaci výuky – e-learning, výukové materiály pro kurzy, praktická cvičení, testy a e-knihovnu výukových materiálů, které na jednom místě poskytují znalosti a zkušenosti o alternativních chladivech z celé Evropy.

REAL Alternatives je postaven na úspěšných programech REAL Skills Europe & REAL Zero (chladiva, emise a nulové úniky). Program byl vytvořen skupinou partnerů z celé Evropy, spolufinancován EU. Na jeho tvorbě se podílely vzdělávací a profesní organizace společně se zástupci firem v oboru.

Na sestavování výukových textů se podíleli partneři z řad zaměstnavatelů, výrobců, obchodních asociací a profesních institucí, kteří vytvořili obsah a pomohli s korekturami a propagací vznikajícího programu.   

Volné vícejazyčné vzdělávací texty byly publikovány v roce 2015 a aktualizovány v roce 2018. Mají sloužit k individuálnímu vzdělávání i jako školicí výukové materiály. Obsahují e-learningové texty, elektronické nástroje a ucelenou knihovnu různých podkladů, která obsahuje přes 100 užitečných dokumentů z oboru.

Jak získat přístup k materiálům

Přihlaste se do e-learningového programu

Zaregistrujte se na webových stránkách pro stahování učebních textů

Prohlížejte, nebo přidávejte užitečné odkazy v naší e-knihovně

 

Partneři projektu REAL Alternatives 4 LIFE 

Projekt je veden skupinou evropských partnerů a původně byl spolufinancován EU. Tito partneři jsou, vzdělávací a profesní organizace společně se zástupci firem v oboru.

 

Současní národní partneři a kontakty

Belgium - UCLL, Walter Reulens UC Leuven-Limburg www.ucll.be.

Netherlands - AERES, Roelof Robbertsen, https://www.aeres.nl/

Croatia - HRKT – Croatian Refrigeration air conditioning & heat pump assoc, Tonko Curko http://www.hurkt.hr/

Czech Republic - SCHKT – Czech RAC Technical Group, Stepan Stojanov https://www.chlazeni.cz/o-schkt/info-in-english  

Finland - SYKE, Pirke Suoheimo www.syke.fi  www.ymparisto.fi

Germany - IKKE, Karsten Beermann www.i-k-k-e.com

Italy - ATF, Marco Buoni www.associazioneATF.org

Poland - PROZON,Krzysztof Grzegorczyk  www.prozon.org.pl

Portugal -APIRAC Portuguese Association for RAC Industry, Nuno Roque,  http://www.apirac.pt

Romania - AGFR – Romania General Association of Refrigeration, Gratielela Tarlea http://www.agfro.ro/

Slovakia - SZCHKT Slovakian RAC Technical Group, Peter Tomlein https://www.szchkt.org/a/front_page/slovakia

Spain -CNI National Confederation of RAC Installers, Blanca Gomez http://www.cni-instaladores.com/cniweb/index.htm

Turkey - SOSIAD Turkish refrigeration and air conditioning, Kadir Isa https://www.sosiad.org.tr/en/

UK - IOR, Raluca Sisiu  www.ior.org.uk 

Greece - HELLAS Union Thanos Biris , www.hufgas.gr 

Cyprus - University of Nicosia, Maria Kone, www.unic.ac.cy

Estonia- Estonian Environmental Research Centre, Stanislav Stokov, http://www.klab.ee 

New Zealand - Refrigerant License New Zealand, Christine Johnston, https://www.rlnz.org.nz/

Armenia - Educational Fund of Shirakatsy Lyceum, Gagik Torchyan, https://shirakatsy.am/en/

Projekt přivítá další národní partnery, kteří by chtěli propagovat vzdělávací program v jejich zemi, překládat materiály do dalších jazyků a pracovat se vzdělávacími institucemi, kteří by chtěli poskytovat školení a certifikované kurzy založené na REAL Alternatives.  Pro více informací nás kontaktuje zde.

 

Partneři a podporovatelé

Na projektu spolupracovala široká skupina partnerů z různých zemí společně s organizacemi EU i mezinárodními. Partneři sdíleli materiály, připomínkovali a korigovali učební texty a rozšiřovali informace o projektu. Pokud byste se chtěli stát partnerem REAL Alternatives kontaktujte nás přes následující odkaz – kontaktní formulář

Našimi partnery jsou též Evropská Komise, DG Clima & UNEP Ozone Action a také následující společnosti: